Lukasevangeliet 6:15

Lukasevangeliet 6:15 SFB15

Matteus och Tomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades seloten
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela