Lukasevangeliet 5:35

Lukasevangeliet 5:35 SFB15

Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem, och då under de dagarna kommer de att fasta."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela