Lukasevangeliet 5:27

Lukasevangeliet 5:27 SFB15

Sedan gick Jesus ut, och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!"
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 5:27