Lukasevangeliet 4:8

Lukasevangeliet 4:8 SFB15

Jesus svarade: "Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna ."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela