Lukasevangeliet 4:5

Lukasevangeliet 4:5 SFB15

Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom för ett ögonblick världens alla riken
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela