Lukasevangeliet 4:44

Lukasevangeliet 4:44 SFB15

Och han predikade i synagogorna i Judeen.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 4:44