Lukasevangeliet 4:4

Lukasevangeliet 4:4 SFB15

Jesus svarade honom: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd ."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela