Lukasevangeliet 4:31

Lukasevangeliet 4:31 SFB15

Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela