Lukasevangeliet 4:27

Lukasevangeliet 4:27 SFB15

Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, men ingen av dem blev renad utan bara syriern Naaman."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 4:27