Lukasevangeliet 4:26

Lukasevangeliet 4:26 SFB15

Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 4:26