Lukasevangeliet 4:12

Lukasevangeliet 4:12 SFB15

Jesus svarade honom: "Det är sagt: Du ska inte fresta Herren din Gud ."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela