Lukasevangeliet 4:11

Lukasevangeliet 4:11 SFB15

och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten ."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela