Lukasevangeliet 4:1

Lukasevangeliet 4:1 SFB15

Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och leddes av Anden omkring i öknen
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela