Lukasevangeliet 16
SFB15
16
Den ohederlige förvaltaren
1 Jesus sade också till sina lärjungar: "En rik man hade en förvaltare#16:1förvaltareGrek. oikonómos (jfr "ekonom"). som blev beskylld för att förskingra#16:1förskingraAnnan översättning: “slösa bort". hans egendom. 2 Då kallade han in honom och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna in redovisningen för din förvaltning. Du kan inte vara kvar som förvaltare.
3 Då tänkte förvaltaren: Vad ska jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. 4 Jo, nu vet jag vad jag ska göra så att folk tar emot mig i sina hem när jag får avsked från förvaltningen. 5 Han kallade till sig dem som hade skulder till hans herre, en efter en, och frågade den förste: Hur mycket är du skyldig min herre? 6 Han svarade: Hundra krus#16:6krusGrek. bátos, ca 40 liter. olja. Förvaltaren sade till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig ner fort och skriv femtio. 7 Sedan frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: Hundra tunnor#16:7tunnorGrek. kóros , ca 400 liter. vete. Då sade han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv åttio. 8 #Ef 5:8. Och hans herre#16:8hans herreOrdagrant: "herren". Syftar troligen på förvaltarens herre. berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt, för den här världens barn är klokare än ljusets barn mot sitt eget släkte.
9 #Matt 6:20, Luk 18:22, 1 Tim 6:17f. Och jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den ohederlige mammon#16:9mammonArameiska för "rikedom". Pengarna personifieras här som en avgud att slava under., så att de tar emot er i de eviga boningarna när mammon har tagit slut. 10 #Luk 19:17. Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. 11 Om ni inte har varit trogna med den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen? 12 Och har ni inte varit trogna med det som tillhör en annan, vem vill då ge er det som ska bli ert?#16:12det som ska bli ertLärjungarna jämförs här med ännu omyndiga barn (jfr Rom 8:17f, Gal 4:1f). 13 #Matt 6:24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata#16:13hataTroligen i betydelsen sätta i andra hand (jfr not till Luk 14:26). den ene och älska den andre, eller också hålla sig till den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon."
14 #1 Tim 6:10. Allt detta hörde fariseerna som älskade pengar, och de hånade honom. 15 #1 Sam 16:7, Ps 7:10, Matt 23:28, Luk 18:9. Då sade han till dem: "Ni är sådana som rättfärdigar sig själva inför människor, men Gud känner era hjärtan. Det som står högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.
Lagen och Guds rike
16 #Matt 11:12f, Luk 14:23. Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess förkunnas evangeliet om Guds rike, och alla uppmanas enträget att#16:16uppmanas enträget attAnnan översättning: "trängs för att". komma in. 17 #Matt 5:18, Luk 21:33. Men förr ska himmel och jord förgå än att en enda prick#16:17prickEtt kort streck med vilket en hebreisk bokstav särskildes från en annan. av lagen faller bort.
18 #Matt 5:32, 19:9, Mark 10:11, 1 Kor 7:10f. Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan begår äktenskapsbrott, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.
Den rike mannen och Lasarus
19 Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. 21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna#16:21hundarnaLösgående hundar åt avfall och var en bild för orenhet (2 Mos 22:31, Ords 26:11). kom till och med och slickade hans sår. 22 Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida#16:22platsen vid Abrahams sidaHedersplatsen. Annan översättning: "Abrahams famn"..
Även den rike dog och blev begravd. 23 I helvetet#16:23helvetetGrek. Hades. Annan översättning: "dödsriket"., där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. 24 #Jes 65:13, Mark 9:48. Då ropade han: Fader Abraham! Förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. 25 #Luk 6:24f. Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst här, medan du får plåga. 26 Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss.
27 Mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. 28 Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. 29 #Joh 5:39, 45, 2 Tim 3:16. Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. 30 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. 31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda."

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015