Johannesevangeliet 15
SFB15

Johannesevangeliet 15

15
Jesus är den sanna vinstocken
1 Jag är den sanna vinstocken, och min Far är vinodlaren. 2 #Matt 3:10. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort, och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. 3 #Joh 13:10. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er.
4 #Joh 6:56. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. 5 #1 Kor 12:12, 2 Kor 3:5. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. 6 #Matt 3:10. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar. Sådana grenar samlar man ihop och kastar i elden, och de bränns upp. 7 #Joh 14:13. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. 8 #Matt 5:16, Fil 1:11. Min Far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
9 Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 #Joh 8:29. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min Fars bud och är kvar i hans kärlek. 11 #Joh 16:24, 1 Joh 1:4. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig.
12 #Joh 13:34, Ef 5:2. Detta är mitt bud: att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. 13 #Joh 10:11, Rom 5:7f. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. 14 #Matt 12:50. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. 15 Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag hört av min Far. 16 #Joh 14:12f. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 17 Och detta befaller jag er: att ni ska älska varandra.
Hatade av världen
18 #Joh 7:7, 1 Joh 3:13. Om världen hatar er, ska ni veta att den har hatat mig före er#15:18före erAnnan översättning: "mer än er".. 19 #Joh 17:14, 1 Joh 4:5. Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 #Matt 10:24f. Kom ihåg vad jag sagt: tjänaren är inte större än sin herre. Har de förföljt mig, ska de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, ska de också bevara ert ord.#15:20vad jag sagtJoh 13:16. 21 #Matt 5:11. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.
22 #Luk 12:47, Joh 9:41. Hade jag inte kommit och talat till dem, skulle de vara utan synd#15:22utan syndAlltså utan skuld för sin synd (jfr Rom 5:13).. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. 23 #Luk 10:16. Den som hatar mig hatar också min Far. 24 #Joh 10:37. Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, så skulle de vara utan synd. Men nu har de sett dem, och de har hatat både mig och min Far. 25 Så skulle ordet uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan orsak.#15:25 Ps 35:19, 69:5.
26 #Joh 14:26. Men när Hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. 27 #Apg 1:8, 21. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.