Domarboken 6:24

Domarboken 6:24 SFB15

Då byggde Gideon ett altare där åt HERREN och kallade det Herren är frid . Det finns kvar än i dag i det abiesritiska Ofra.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Domarboken 6:24