Jesaja 53
SFB15
53
1 #Jes 52:10, Joh 12:38, Rom 10:16. Vem trodde vår predikan?
För vem blev Herrens arm
uppenbarad?#53:1 Citeras av Johannes i Joh 12:38 och av Paulus i Rom 10:16.
2 #Jes 11:1, 52:14. Som en späd planta
sköt han upp inför honom,
som ett rotskott ur torr jord.
Han hade varken skönhet
eller majestät när vi såg honom,
inget utseende som vi drogs till.
3 #Ps 22:7, Jes 49:7, 50:6, Mark 9:12, Joh 7:48. Han var föraktad
och övergiven av människor,
en smärtornas man
och förtrogen med lidande.
Han var som en
som man skyler ansiktet för,
så föraktad att vi inte
respekterade honom.
4 #Matt 8:17, Joh 1:29, 1 Petr 2:24. Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi såg honom som hemsökt,
slagen av Gud och pinad.#53:4f Citeras i Matt 8:17 och 1 Petr 2:24f som profetia om Messias.
5 #Sak 13:6f, Rom 4:25, 1 Kor 15:3f, Gal 3:13, 1 Petr 2:24f. Han blev genomborrad för våra brott,
slagen för våra synder.
Straffet blev lagt på honom
för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
6 #Ps 119:176, Jer 50:6, Hes 34:6, Sak 10:2. Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg.
Men all vår skuld
lade Herren på honom.
7 #Jer 11:19, Matt 26:63, 27:14, Mark 14:61, Joh 1:29, Apg 8:32f, 1 Petr 2:23. Han blev misshandlad,
men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.
Som ett lamm som förs bort
för att slaktas,
som ett får som är tyst
inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.#53:7f Citeras i Apg 8:32f som profetia om Messias.
8 #Esra 9:6, Ps 103:3f, 1 Kor 15:3, 1 Petr 2:24f. Genom våld och dom
blev han borttagen.
Vem i hans släkte betänker
att när#53:8Vem i hans släkte betänker att närAnnan översättning: "Vem i hans släkte protesterade? När" eller "Vem tänker på hans släkte? När" (så i Apg 8:33). han rycktes bort
från de levandes land,
blev han plågad på grund av
mitt folks brott?
9 #Joh 8:46, 2 Kor 5:21, 1 Petr 2:22, 1 Joh 3:5. Han fick sin grav
bland de ogudaktiga
men var hos en rik vid sin död,
för han hade inte gjort något orätt,
och inget svek fanns i hans mun.#53:9 Citeras i 1 Petr 2:22 som profetia om Messias.
10 #Rom 6:9f, Gal 3:13, Hebr 9:28, 10:12f. Det var Herrens vilja
att slå honom och låta honom lida.
När du gör hans liv
till ett skuldoffer#53:10När du gör hans liv till ett skuldofferAnnan översättning: "När hans liv görs till ett skuldoffer".,
får han se avkomlingar
och leva länge,
och Herrens vilja ska ha framgång
genom hans hand.
11 #Rom 3:21f, 4:2f, 5:19, Gal 2:15f. Genom den möda
hans själ har utstått
får han se#53:11se Andra handskrifter (Qumran och Septuaginta): "se ljus". och bli tillfreds.
Genom sin kunskap#53:11kunskapInnebär inte bara vetskap utan också gemenskap (jfr t ex Ords 9:10), här Messias syndfria gemenskap med Gud (se Joh 7:29, 8:55, 10:15, 17:3). förklarar
min rättfärdige tjänare
de många rättfärdiga,
och han bär deras skulder.
12 #Luk 22:37, Joh 1:29, 17:2, 6, Rom 5:17f, 1 Petr 2:24. Därför ska jag ge honom
de många#53:12de mångaUttryck för alla människor (jfr Dan 12:2, Matt 20:28, Rom 5:15f). som hans del,
och de starka ska han få som byte,
eftersom han utgav sitt liv i döden
och räknades bland förbrytare,#53:12 Citeras av Jesus i Luk 22:37 som profetia om honom.
han som bar de mångas synd
och gick in i överträdarnas ställe#53:12gick in i överträdarnas ställeAnnan översättning: "bad för överträdarna" (se t ex Luk 23:34)..

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015