Jesaja 29
SFB15
29
Jerusalems belägring och räddning
1 #2 Sam 5:9, Jes 33:7. Ve dig, Ariel, Ariel,#29:1Arielkan översättas "altarhärd" (syftar på Jerusalems tempel, jfr Hes 43:15). Ordet kan också översättas "Guds lejon".
staden där David
slog upp sitt läger#29:1slog upp sitt lägerAnnan översättning: "belägrade" (när han intog staden, 2 Sam 5:6).!
Lägg år till år,
låt högtiderna fullborda
sitt kretslopp,
2 så ska jag ansätta Ariel.
Där ska bli sorg och jämmer,
och den ska vara för mig
ett verkligt Ariel.
3 #Luk 19:43. Jag ska slå läger runt omkring dig#29:3runt omkring digAndra handskrifter (så Septuaginta): "som David omkring dig".,
omringa dig med belägringsvallar
och resa upp bålverk mot dig.
4 Då ska du bli förnedrad
och tala djupt nerifrån jorden,
dämpade ska dina ord
komma fram ur stoftet.
Din röst ska höras ur jorden
som en andes röst,
ur stoftet ska du viska fram
dina ord.
5 #Job 21:18, Ps 1:4, Jes 17:13, 37:36. Men dina många fiender#29:5dina många fienderAndra handskrifter (Qumran, Septuaginta): "dina många stolta".
ska bli som fint damm,
våldsmännens skara
som bortflygande agnar.
Det ska ske plötsligt,
på ett ögonblick.
6 #1 Sam 2:10, Jes 30:30, Upp 16:18. Från Herren Sebaot
ska straffet komma
med åska och jordbävning
och väldigt dån,
med storm och oväder
och flammor av förtärande eld.
7 Och alla de många folk
som förde krig mot Ariel,
alla som drog ut i strid
mot det och dess borg
och ansatte det
ska vara som en drömsyn
om natten.
8 Som när den hungrige
drömmer att han äter
men vaknar och känner
att magen är tom,
som när den törstige
drömmer att han dricker
men vaknar matt och törstig,
så ska det gå med alla de folk
som drog ut i strid mot Sions berg.
9 Häpna och förundras,
stirra er blinda och var blinda!
De är druckna men inte av vin,
de raglar
men inte av starka drycker.
10 #1 Sam 9:9, Mika 3:6, Rom 11:8. För Herren har utgjutit över er
en ande med djup sömn.
Han har slutit era ögon,
profeterna,
och täckt över era huvuden,
siarna.#29:10 Citeras av Paulus i Rom 11:8.
11 #Upp 5:1f. All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad#29:11försegladFörsedd med sigill för att öppnas av den rätte mottagaren (jfr Upp 5). bokrulle. Räcker man en sådan bokrulle till någon som kan läsa och säger: "Läs det", så svarar han: "Jag kan inte, den är ju förseglad." 12 Och räcker man den till någon som inte kan läsa och säger: "Läs det", så svarar han: "Jag kan inte läsa."
13 #Ps 78:36f, Jes 58:2, Matt 15:8f, Mark 7:6f. Herren har sagt:
Detta folk kommer nära
med sin mun
och ärar mig med sina läppar,
men håller sitt hjärta
långt ifrån mig.
Därför är deras vördnad för mig
bara ett inlärt människobud.#29:13bara ett inlärt människobudAnnan översättning (Septuaginta): "meningslös, för de lär ut människobud". Citeras så av Jesus i Matt 15:8f och Mark 7:6 i mötet med fariseerna.
14 #Jes 44:25, Ob v 8, 1 Kor 1:19f. Se, därför ska jag än en gång
göra underbara ting med detta folk,
underbara och förunderliga.
De visas vishet ska förgå,
de förståndigas förstånd
ska förmörkas.#29:14 Citeras av Paulus i 1 Kor 1:19 i skildringen av Guds frälsningsplan.
15 #Job 24:15f, Ps 10:11, 13, 94:7, Hes 8:12, Mal 2:17. Ve dem som går ner i djupen
för att dölja sina planer
för Herren,
som gör sina gärningar i mörkret
och säger: "Vem ser oss?
Vem känner oss?"
16 #Jes 45:9, Jer 18:6, Rom 9:20f. Hur bakvända är ni inte!
Ska leran anses lika
med krukmakaren?
Ska verket säga om sin mästare:
"Han har inte gjort mig"?
Eller ska det formade säga
om honom som har format det:
"Han förstår ingenting"?
17 #Jes 32:15, 35:2. Ännu en liten tid
och Libanon ska förvandlas
till ett bördigt fält,
och det bördiga fältet
ska räknas som vildmark.
18 #Jes 35:5, Matt 11:5. Den dagen ska de döva
höra bokens ord
och de blindas ögon
se ur dunkel och mörker.
19 De ödmjuka ska få
allt större glädje i Herren,
de fattigaste bland människor
ska fröjda sig i Israels Helige.
20 Det är förbi med de våldsamma,
det är slut med hånarna.
Alla som ville det onda utrotas,
21 #Jes 32:7, Amos 5:10. de som med sitt ord
fick människor att synda#29:21syndaAnnan översättning: "stå som syndare" (inför domstolen).,
som snärjde den
som skulle skipa rätt i porten
och åsidosatte rätten
för den rättfärdige med lögn.
22 Därför säger Herren
till Jakobs hus,
han som befriade Abraham:
Jakob ska inte mer behöva blygas,
hans ansikte
ska inte längre blekna,
23 #Jes 8:13. för när han, alltså hans barn,
ser mina händers verk ibland sig#29:23han, alltså hans barn, ser mina händers verk ibland sigAnnan översättning: "han ser sina barn, mina händers verk, hos sig". Orden "ibland sig" kan också översättas "inom sig".,
kommer de att
hålla mitt namn heligt.
De kommer att
hålla Jakobs Helige helig
och bäva för Israels Gud.
24 De som gått vilse i anden
ska få förstånd,
de som klagar
ska ta emot undervisning.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015