Hebreerbrevet 8:12

Hebreerbrevet 8:12 SFB15

för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela