Hebreerbrevet 3:4

Hebreerbrevet 3:4 SFB15

Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela