Hebreerbrevet 10:36

Hebreerbrevet 10:36 SFB15

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela