Första Moseboken 15:14

Första Moseboken 15:14 SFB15

Men det folk som gör dem till slavar ska jag döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela