Första Moseboken 1:23

Första Moseboken 1:23 SFB15

Och det blev afton och det blev morgon, den femte dagen.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela