Galaterbrevet 5:22-23

Galaterbrevet 5:22-23 SFB15

Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Galaterbrevet 5:22-23

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Galaterbrevet 5:22-23