Efesierbrevet 5:3

Efesierbrevet 5:3 SFB15

Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:3