Efesierbrevet 5:26

Efesierbrevet 5:26 SFB15

Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:26