Efesierbrevet 5:17

Efesierbrevet 5:17 SFB15

Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:17