Efesierbrevet 5:16

Efesierbrevet 5:16 SFB15

Ta väl vara på varje tillfälle, för dagarna är onda.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela