Efesierbrevet 5:15

Efesierbrevet 5:15 SFB15

Tänk alltså noga på hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:15