Efesierbrevet 5:13

Efesierbrevet 5:13 SFB15

Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:13