Efesierbrevet 5:11

Efesierbrevet 5:11 SFB15

Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:11