Femte Moseboken 6
SFB15
6
Maning till lydnad
1 Dessa är de bud, stadgar och föreskrifter som Herren er Gud har befallt mig att lära er, för att ni ska följa dem i det land dit ni går för att ta det i besittning. 2 I hela ditt liv ska du frukta Herren din Gud så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig, du och din son och din sonson, så att du får ett långt liv. 3 Du ska lyssna, Israel, och vara noga med att följa dem, så att det går väl för dig och ni blir mycket talrika, så som Herren, dina fäders Gud, har lovat dig i landet som flödar av mjölk och honung.
Det stora budet
4 #5 Mos 4:35, Mark 12:29f, 1 Kor 8:4f, Gal 3:20. Hör, Israel! Herren vår Gud, Herren är en.#6:4enAnnan översättning: ”den ende”. Versen läses dagligen som den judiska trosbekännelsen. 5 #5 Mos 10:12, Matt 22:37, Luk 10:27. #6:5 Citeras av Jesus i Matt 22:37, Mark 12:30, Luk 10:27.Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta#6:5hela ditt hjärtaVissa handskrifter av Septuaginta: ”hela ditt förstånd”. och av hela din själ och av hela din kraft. 6 #5 Mos 11:18f. Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. 7 #1 Mos 18:19, 5 Mos 4:10. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8 #2 Mos 13:16, Ords 3:3, 6:21, 7:3. Du ska binda dem#6:8binda demDenna vers ligger till grund för bruket med tefillin, judiska böneremmar (se Matt 23:5) med kapslar där 2 Mos 13:1-16 och 5 Mos 6:4-9, 11:13-21 står skrivna. som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna.#6:8på din pannaOrdagrant: ”mellan dina ögon”. 9 Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina  portar.
Varning för olydnad
10 #Jos 24:13. När Herren din Gud låter dig komma in i det land som han med ed lovade dina fäder Abraham, Isak och Jakob att ge dig, med stora och vackra städer som du inte har byggt, 11 #5 Mos 8:12. och hus fulla med allt gott som du inte har fyllt, och uthuggna brunnar som du inte har huggit ut, och vingårdar och olivlundar som du inte har planterat – när du då äter och blir mätt 12 ska du se till att du inte glömmer Herren som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
13 #5 Mos 10:12, 20, 13:4, Jer 4:2, Matt 4:10, Luk 4:8. Herren din Gud ska du vörda, honom ska du tjäna#6:13tjänaAnnan översättning: ”tillbe”. Citeras av Jesus i Matt 4:10, Luk 4:8., och i hans namn ska du ge din ed. 14 Ni ska inte följa andra gudar, någon gud som dyrkas av de folk som bor runt omkring er, 15 #2 Mos 20:5. för Herren din Gud är en nitisk Gud i din mitt. Se därför till att inte Herren din Guds vrede blir upptänd mot dig och han utrotar dig från jordens yta.
16 #2 Mos 17:2f, Matt 4:7, Luk 4:12. Ni ska inte fresta Herren er Gud,#6:16inte fresta Herren er GudDvs påfresta hans tålamod. Citeras av Jesus i Matt 4:7, Luk 4:12. så som ni frestade honom i Massa#6:16MassaBetyder ”prövning”, en plats nära Refidim i Sinaiöknen. Se 2 Mos 17:7, Ps 95:8f.. 17 Ni ska troget hålla Herren er Guds bud och de vittnesbörd och stadgar som han har gett dig. 18 Du ska göra det som är rätt och gott i Herrens ögon, så att det går väl för dig och du får komma in och ta i besittning det goda land som Herren med ed har lovat dina fäder. 19 Han ska driva bort alla dina fiender för dig, så som Herren har lovat.
20 #2 Mos 13:14. När din son i framtiden frågar dig: Vad betyder de vittnesbörd, stadgar och bud som Herren vår Gud har gett er? 21 då ska du svara honom: Vi var faraos slavar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. 22 Och Herren gjorde stora och ödeläggande tecken och under i Egypten på farao och hela hans hus inför våra ögon. 23 Men oss förde han ut därifrån för att leda oss in i och ge oss det land som han med ed hade lovat våra fäder. 24 Herren befallde oss att följa alla dessa stadgar och frukta Herren vår Gud, så att det alltid går väl för oss och han bevarar oss vid liv, så som han gjort till denna dag. 25 Det ska vara vår rättfärdighet, att vi noga följer alla dessa bud inför Herren vår Guds ansikte så som han har befallt oss.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015