Apostlagärningarna 2:17,17,17,17,17,17,17-18,18,18,18-19,19,19-20,20,20,20-21,21,21 SFB15

17 #Jes 44:3, Sak 12:10. Och det ska ske i de sista dagarna,#2:17fJoel 2:28f. säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. 17 #Jes 44:3, Sak 12:10. Och det ska ske i de sista dagarna,#2:17fJoel 2:28f. säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. 17 #Jes 44:3, Sak 12:10. Och det ska ske i de sista dagarna,#2:17fJoel 2:28f. säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. 17 #Jes 44:3, Sak 12:10. Och det ska ske i de sista dagarna,#2:17fJoel 2:28f. säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. 17 #Jes 44:3, Sak 12:10. Och det ska ske i de sista dagarna,#2:17fJoel 2:28f. säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. 17 #Jes 44:3, Sak 12:10. Och det ska ske i de sista dagarna,#2:17fJoel 2:28f. säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. 17 #Jes 44:3, Sak 12:10. Och det ska ske i de sista dagarna,#2:17fJoel 2:28f. säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. 19 Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. 19 Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. 19 Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. 20 #Matt 24:29. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. 20 #Matt 24:29. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. 20 #Matt 24:29. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. 20 #Matt 24:29. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. 21 #Rom 10:13. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. 21 #Rom 10:13. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. 21 #Rom 10:13. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.