Apostlagärningarna 2:17,17,17,17,17,17,17-18,18,18,18-19,19,19-20,20,20,20-21,21,21

Apostlagärningarna 2:17 SFB15

Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:17 SFB15

Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:19 SFB15

Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:19-20 SFB15

Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:20 SFB15

Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:20 SFB15

Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:20-21 SFB15

Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:21 SFB15

Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:21 SFB15

Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:17 SFB15

Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:17 SFB15

Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:17 SFB15

Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:17 SFB15

Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:18 SFB15

Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:18 SFB15

Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:18-19 SFB15

Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Apostlagärningarna 2:17,17,17,17,17,17,17-18,18,18,18-19,19,19-20,20,20,20-21,21,21

Dela