Andra Timoteusbrevet 3:7

Andra Timoteusbrevet 3:7 SFB15

och som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela