Andra Timoteusbrevet 3:5

Andra Timoteusbrevet 3:5 SFB15

och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela