Andra Timoteusbrevet 3:4

Andra Timoteusbrevet 3:4 SFB15

falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela