Andra Timoteusbrevet 3:3

Andra Timoteusbrevet 3:3 SFB15

kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela