Andra Timoteusbrevet 3:17

Andra Timoteusbrevet 3:17 SFB15

så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Timoteusbrevet 3:17