Andra Timoteusbrevet 3:15

Andra Timoteusbrevet 3:15 SFB15

och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Timoteusbrevet 3:15