Andra Timoteusbrevet 3:12

Andra Timoteusbrevet 3:12 SFB15

Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Timoteusbrevet 3:12