Andra Timoteusbrevet 2:5

Andra Timoteusbrevet 2:5 SFB15

Den som tävlar får ingen segerkrans om han inte följer reglerna.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela