Andra Timoteusbrevet 2:11

Andra Timoteusbrevet 2:11 SFB15

Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom, ska vi också leva med honom.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela