Andra Timoteusbrevet 2:1

Andra Timoteusbrevet 2:1 SFB15

Mitt barn, hämta nu kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela