Andra Timoteusbrevet 1:14

Andra Timoteusbrevet 1:14 SFB15

Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela