Andra Johannesbrevet 1:3

Andra Johannesbrevet 1:3 SFB15

Nåd, barmhärtighet och frid vare med oss från Gud Fadern och från Jesus Kristus, Faderns Son, i sanning och kärlek.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Johannesbrevet 1:3