Första Johannesbrevet 5:12

Första Johannesbrevet 5:12 SFB15

Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Johannesbrevet 5:12