Första Johannesbrevet 4:19

Första Johannesbrevet 4:19 SFB15

Vi älskar därför att han först har älskat oss.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Första Johannesbrevet 4:19

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Johannesbrevet 4:19