Första Johannesbrevet 4:10

Första Johannesbrevet 4:10 SFB15

Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Johannesbrevet 4:10