Första Johannesbrevet 2:25

Första Johannesbrevet 2:25 SFB15

Och detta är vad han själv har lovat oss: det eviga livet.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Johannesbrevet 2:25