Första Johannesbrevet 2:17

Första Johannesbrevet 2:17 SFB15

Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja består för evigt.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Johannesbrevet 2:17